Broj 22

datum izdavanja: srpanj 2008

Sadržaj i sažeci

HRVATSKA VOJSKA U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

Mirko Bilandžić

Sažetak

Nastanak i razvoj Republike Hrvatske i njezinih Oružanih snaga bio je i jest paralelan proces koji svoje izvorište ima u ratnim okolnostima. To je i bitna determinanta odnosa prema međunarodnom okruženju. Međunarodne odnose Oružanih snaga Republike Hrvatske nemoguće je promatrati izvan uloge hrvatske države u međunarodnoj zajednici. To je okvir unutar kojega je moguće identificirati četiri faze i četiri oblika međunarodnih odnosa: Domovinski rat i nastanak hrvatske države i Hrvatske vojske; stanovita poslijeratna izolacija i različiti oblici konflikata s međunarodnom zajednicom; razdoblje ekspanzije međunarodne suradnje Republike Hrvatske i Oružanih snaga nakon 2000.; izvjesna puna integracija RH i Oružanih snaga u međunarodnu zajednicu.

KONSTRUKCIJA POSLIJERATNOG PROSTORA: SIMBOLIČKA IZGRADNJA VUKOVARA

Mateo Žanić

Sažetak

U gradu Vukovaru dogodila su se golema razaranja tijekom agresije koja je 1991. godine izvršena na Republiku Hrvatsku. U ovom radu prikazuju se ključni aspekti oko kojih se organizirala rekonstrukcija grada prvo sa srpske, a potom s hrvatske strane. Pritom se analiziraju načini kako je sam grad zamišljan kao etnokrajolik, kako se vršila kulturno-spomenička obnova te kako su se organizirala različita obilježavanja. Pokazuje se da je za vrijeme srpske okupacije prostor bio dominantno predstavljen kao sveti srpski prostor, dok se s povratkom grada u sastav Republike Hrvatske govori o hrvatskom gradu heroju, ali i gradu koji zbog svojih srednjoeuropskih obilježja predstavlja svojevrsnu simboličku granicu s ”istokom“.

KANADSKA BRIGADA ‘’PRINCEZA PATRICIJA’’ u ZAPADNOJ SLAVONIJI 1992.-1993.: PRIPREME, DJELOVANJE, POTEŠKOĆE

Vladimir Filipović

Sažetak

U radu se analiziraju pripreme i djelovanje dvaju kanadskih bataljuna UNPROFOR-a, dijelova pješačke brigade ‘’Princeza Patricija’’ koji su bili razmješteni u UNPA Sektoru Zapad u Zapadnoj Slavoniji. Pripreme bataljuna, posebno shvaćanje korijena sukoba uvelike su odredile držanje kanadskih časnika u kriznim situacijama na terenu. Kao dobro opremljena i obučena postrojba, jedna od rijetkih kompetentnih u sastavu UNPROFOR-a, Kanađani su od zapovjedništva dobivali zahtjevnije zadatke i radi želje za isticanjem trudili se ispuniti ih. Na napetom području crte razdvajanja oko Pakraca i Lipika, punom incidenata, kanadski bataljuni ambiciozno su nastojali provesti Vanceov plan i obraniti UNPA zonu.

USTROJ DIVIZIJSKIH STOŽERA NJEMAČKE KOPNENE VOJSKE U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Mario Werhas

Sažetak

Divizije su najviše taktičke postrojbe stalnog sastava i od njihove pojave sredinom 18. stoljeća pa sve do sredine 20. stoljeća predstavljaju okosnicu izračuna veličine oružanih snaga. Njemačke oružane snage od 1935. do 1945. godine ustrojile su oko osamsto različitih divizijskih stožera. Osnovna intencija ovoga rada je upoznavanje s ustrojem karakterističnih (i najbrojnijih) divizijskih stožera, kroz detaljan opis i objašnjenje svih dužnosti unutar njih. Ne manje bitan je i pokušaj autora da kroz spomenuto opisivanje i objašnjavanje, te prevođenje njemačke vojne terminologije, pruži svoj skroman doprinos ovom, kod nas slabo poznatom i istraživanom dijelu novije vojne povijesti.

PRILOG BIOGRAFIJI OSAME BIN LADENA - STUDENTSKI FORUM

Radoslav Zaradić

Sažetak

Nakon događaja koji su obilježili rujan 2001. godine, terorizam na čelu s Al-Kaidom dobiva svoj globalni značaj i tako postaje glavna prijetnja svjetskom poretku. Idejni začetnik i osnivač Al-Kaide, Osama bin Laden već 1999. godine zbog terorističkih napada na američke ambasade u Keniji i Tanzaniji završava na listi FBI-a među deset najtraženijih zločinaca. Danas je Bin Laden najpoznatiji terorist, trn u oku Zapada a kod jednog dobrog dijela muslimana sveti ratnik islama. U ovom radu nastoji se prikazati Bin Ladenov život dok još nije bio poznat svjetskoj javnosti, život oko kojeg i danas postoje brojne nedoumice i pitanja.

PRIKAZI I RECENZIJE

Sažetak

Afganistan - Robert Mikac: Afganistan: nikad završen sukob (Ivona Pastor)

Kapitalizam katastrofe - Naomi Klein: Doktrina šoka: Uspon kapitalizma katastrofe (Robert Mikac)

impressum

Glavni i odgovorni urednik – Editor-in-Chief

Mirko Bilandžić

Izvršni urednik – Executive Editor

Mario Werhas

Organizacijski urednik – Organization Editor

Velimir Milaković

Članovi uredništva – Associate Editors

Branka Galić, Nenad Fanuko, Kruno Kardov, Petra Rodik

Međunarodni urednici – International Editors

Igor Primorac (Melbourne, Australia), Miroslav Hadžić (Beograd, Srbija), Norman Cigar (Vienna, Virginia, USA)

Tajništvo – Secretariat

Ivona Pastor

Izdavački savjet – Advisory Board

Vjekoslav Afrić, Damir Barbarić, Josip Barić, Tomislav Bunjevac, Ivan Cifrić, Ognjen Čaldarović, Benjamin Čulig, Zvonimir Freivogel, Rade Kalanj, Vjeran Katunarić, Vladimir Kolesarić, Mirjana Krizmanić, Krešimir Kufrin, Zvonimir Lerotić, Davorka Matić, Milan Mesić, Robert Mikac, Tomislav Murati, Darko Polšek, Ivo Prodan, Vesna Pusić, Ivan Rogić, Aleksandar Štulhofer, Anton Tus, Radovan Vukadinović, Herman Vukušić

Međunarodni izdavački savjet – International Advisory Board

Anton Bebler (Ljubljana, Slovenia), Janusz Bugajski (Washington DC, USA), Christina Doctare (Stockholm, Sweden), Bjorn Egge (Oslo, Norway), Matthew Friedman (White River Junction, Vermont, USA), Marjan Malešič (Ljubljana, Slovenia), Anton Žabkar (Ljubljana, Slovenia)

UDK – UDS Classification

Josip Prgomet

Lektura i korektura – Editing and proofreading

Ines Trkulja

Grafičko oblikovanje – Art Director

Darko Bednjanec

Web stranice – Webmaster

Zoran Žitnik

Priprema za tisak – Desk Top Publishing

Zoran Žitnik

Tisak – Printed by

Tiskara Rotim i Market

© POLEMOS™ 2009. - Izrada: Biobit d.o.o. - Dizajn: ZhZ design