Broj 7

tema broja: BUNDESWEHR - DEMOKRATSKA TRANSFORMACIJA ORUŽANIH SNAGA
datum izdavanja: ožujak 2001

Sadržaj i sažeci

Mjesto i uloga vojske u demokratskim civilnim društvima

Dietrich Genschel

Sažetak

IZLAGANJE SA SKUPA

Osnovne crte njemačke vanjske i sigurnosne politike

Walter Stützle

Sažetak

IZLAGANJE SA SKUPA

Uloga vojnog vodstva pod primatom politike

Friedrich Wilhelm Ploeger

Sažetak

IZLAGANJE SA SKUPA

Mjere integracije bivših vojnika nacionalne narodne armije (NVA) u Bundeswehru

Ingo Schadt

Sažetak

IZLAGANJE SA SKUPA

O pravnim i socijalnim osnovama egzistencije i zadacima njemačke vojske

Peter Wolf

Sažetak

IZLAGANJE SA SKUPA

Građani u uniformi i unutrašnje vođenje u svakodnevnici Bundeswehra - Vodstvo ljudi, odgoj i edukacija u Bundeswehru (primjeri iz prakse)

Ekkehard Richter

Sažetak

IZLAGANJE SA SKUPA

Od Gilgameša do Terminatora: ratnik kao muški ideal, povijesne i suvremene perspektive

Sanimir Rešić

Sažetak

Ratnički mentalitet duboko je ukorijenjen u konstrukciji idealne muškosti. Poziv na prolazak kroz krajnju kušnju muške zrelosti odnosno kroz muški rite de passage u vatrenom krštenju, povijesno se vrlo često javlja na mnogim zemljopisno odvojenim i kulturno različitim mjestima i poprima mnoge i različite oblike. Mladim ljudima on tumači da od bitke nema boljeg načina testiranja muškosti. Isto tako, čak je i junačka smrt u mnogim kulturama muškarcu-ratniku obećavala vječni život poslije smrti. Svrha je ovog čanka pokazati kako se ratnik u dugoj povijesti prikazuje kao idealna slika muškosti iii muškog arhetipa te kako i danas čvrsto zadržava tu poziciju. Sa stalnim promjenama i razvojem ratovanja, društva i tehnologije, čak i žene u sve većoj mjeri prihvaćaju lik idealnog, tradicionalnog ratničkog muškarca. Kontinuitet ratničkog ideala možemo slijediti od Gilgameša do Terminatora, holivudskog ratnika-cyborga.

Kompjutorske ratne igre: borbeni modeli i simulacije različitih rezolucija

Dražen Penzar, Armano Srbljinović, Ognjen Škunca

Sažetak

U radu su usporedno prikazane osnovne karakteristike tri skupine borbenih modela i simulacija: umreženih simulatora, simulacija visoke rezolucije i agregiranih simulacija. Nakon definicije svake skupine modela, prikazan je povijesni razvitak i raširenost, način upotrebe u obuci i analizama, hardverske komponente i matematički formalizmi koji se koriste u modeliranju na određenoj razini. Na kraju svakog poglavlja, u nekoliko se rečenica osvrćemo na mogućnosti upotrebe razvoja takvih modela u Republici Hrvatskoj.

Daljnji razvoj visoke naobrazbe u Republici Hrvatskoj za potrebe obrambenih sustava i tehnologija

Vjekoslav Stojković

Sažetak

Dan je prikaz postignuća u organizaciji i provedbi visoke naobrazbe za potrebe obrambenih sustava u nekim visoko i srednje razvijenim zemljama Europe i u Kanadi. Prezentirana su temeljna načela koja se trebaju uvažavati prigodom uspostave sustava visoke naobrazbe za potrebe oružanih snaga i Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Prezentirana su ostvarena postignuća na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na području obrazovanja za potrebe obrambenih sustava i tehnologija. Dan je prijedlog modela integracije civilne i vojne naobrazbe za potrebe visokog obrazovanja budućih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

PRIKAZI I RECENZIJE

Sažetak

Osvrt Zlatka rendulića na monografiju Vojna sila bivše Jugoslavije Marinka Ogoreca. Rijeka: Otokar Keršovani, 2001. 198 str. (Zlatko Rendulić)

Anatol Lieven (1998.): Chechnya - Tombstone of Russian Power. New Haven and London: Yale University Press, 436 str. (Tarik Kulenović)

Radovan Vukadinović (2001.): Međunarodni odnosi od Hladnog rata do
globalnog poretka. Zagreb: AKD, 494 str. (Marko Trnski)

Dr. Ciril Ribičič (2000.), Geneza jedne zablude. Ustavnopravna analiza nastanka i djelovanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Zagreb-Sarajevo-Idrija: Naklada Jesenski i Turk-Sejtarija-Založba Bogataj, 189. str. (Zlatko Hasanbegović)

Svein Monnesland (2001.) 1001 dan, Bosna i Hercegovina slikom i riječju
kroz stoljeća. Oslo: Sypress Forlag, 344. str. (Vladimir Janković)

Milisav Sekulić (2001.): Knin je pao u Beogradu. Bad Vilbel: Nidda Verlag GmbH, 298 str. (Nikica Barić)

OBAVIJESTI

Sažetak

Republika Hrvatska i provedba Ottawske konvencije – uništavanje zaliha protupješačkih mina (Marijana Prevendar)

Pariz: Europa o upravljanju krizama - Izvješće sa 6. međunarodnog europskog seminara održanog u Parizu u organizaciji Instituta za visoke obrambene studije, studeni 2001. (Vlatko Cvrtila)

impressum

Glavni i odgovorni urednik – Editor-in-Chief

Ozren Žunec

Izvršna urednica – Executive Editor

Tarik Kulenović

Organizacijski urednik – Organization Editor

Velimir Milaković

Članovi uredništva – Associate Editors

Nenad Fanuko, Davor Marijan, Siniša Tatalović, Ivo Žanić

Međunarodni urednici – International Editors

Norman Cigar (Vienna, Virginia, USA), Igor Primorac (Jerusalem, Israel)

Tajništvo – Secretariat

Nada Begić, Petra Rodik

Izdavački savjet – Advisory Board

Vjekoslav Afrić, Damir Barbarić, Tomislav Bunjevac, Ivan Cifrić, + Zvonimir Červenko, Ognjen Čaldarović, Benjamin Čulig, Rade Kalanj, Vjeran Katunarić, Vladimir Kolesarić, Mirjana Krizmanić, Krešimir Kufrin, + Muradif Kulenović, Zvonimir Lerotić, Davorka Matić, Milan Mesić, Tomislav Murati, Darko Polšek, Ivo Prodan, Vesna Pusić, Ivan Rogić, Aleksandar Štulhofer, Anton Tus, Radovan Vukadinović, Herman Vukušić, Josip Županov

Međunarodni izdavački savjet – International Advisory Board

Anton Bebler (Ljubljana, Slovenia), Janusz Bugajski (Washington DC, USA), Christina Doctare (Stockholm, Sweden), Bjorn Egge (Oslo, Norway), Matthew Friedman (White River Junction, Vermont, USA), Marjan Malešič (Ljubljana, Slovenia), Anton Žabkar (Ljubljana, Slovenia)

UDK – UDS Classification

Josip Prgomet

Lektura i korektura – Editing and proofreading

Ljiljana Cikota

Grafičko oblikovanje – Art Director

Darko Bednjanec

Web stranice – Webmaster

Ivica Petrinić

Priprema za tisak – Desk Top Publishing

Naklada Jesenski i Turk

Tisak – Printed by

Frigelj Offset, Zagreb

© POLEMOS™ 2009. - Izrada: Biobit d.o.o. - Dizajn: ZhZ design