Broj 23

datum izdavanja: lipanj 2009

Sadržaj i sažeci

PROTUTERORISTIČKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE

Tonči Prodan

Sažetak

Europska unija - najmoćnija ekonomska integracija današnjice, koja ima ambicije postati i moćna politička integracija, suočena je s problemom terorizma. Nakon terorističkog napada na Madrid unutar EU su pokrenute inicijative na pojačavanju suradnje u borbi protiv terorizma, međutim, ponovno je otvoreno pitanje i sukob oko nacionalnog suvereniteta s nadnacionalnim interesima, tako da do zadovoljavajućeg rješenja nije došlo. Zemlje Europske unije koje su se dosad suočile s problemom terorizma, tom problemu pristupaju svaka na svoj način i rješavaju ga kao nacionalni problem (Španjolska, Velika Britanija, Italija, Francuska i druge). Politička integracija (Unija) podrazumijeva jedinstvene politike, pa tako i onu sigurnosnu, a time i protuterorističku politiku. Taj cilj EU zasad nije postigla, iako je niz njezinih članica izložen terorističkim nasrtajima.

KONCEPT MEKE MOĆI DRŽAVA I NJEGOVA PRIMJENA NA REPUBLIKU HRVATSKU

Božo Skoko, Vinko Kovačić

Sažetak

Na međunarodni politički i gospodarski položaj država u suvremenim međunarodnim odnosima utječu mnogobrojni čimbenici. Koncept „meke moći“ autora Josepha Nyea tvrdi da u tim procesima sve više na važnosti dobivaju vrijednosti i imidž zemlje, nauštrb vojne i ekonomske moći, veličine teritorija i broja stanovnika. Pobornici tog koncepta tvrde kako takvi trendovi pomažu manjim i siromašnijim državama da se „natječu“ s većima i bogatijima te lakše postižu ciljeve u međunarodnim odnosima. Autori analiziraju koncept te ga pokušavaju primijeniti na Republiku Hrvatsku. Istražuju mogućnosti i potencijale, koji se ubrajaju u „meku moć“, a koje hrvatska država koristi ili bi mogla koristiti u komuniciranju sa svijetom radi jačanja vlastitog imidža i međunarodnih pozicija. Autori procjenjuju kako Hrvatska strategiju jačanja meke moći može temeljiti prvenstveno na prirodnim, kulturnim i duhovnim vrijednostima. Isticanjem vlastitih posebnosti i kvaliteta, pridonijelo bi se očuvanju nacionalnog identiteta, te bi se diferenciralo od konkurencije u borbi za ostvarenje političkih, gospodarskih i drugih vanjskopolitičkih ciljeva.

PRIVATIZACIJA SIGURNOSTI KAO TREND NOVOG DOBA: PRIVATNA INDUSTRIJA SIGURNOSNOG SEKTORA KAO INTEGRALNI DIO NACIONALNE SIGURNOSTI SAD-A

Josip Sajko, Robert Mikac

Sažetak

Sigurnost je stanje imanentno suvremenim društvima o kojemu se brine država i na koje smo naviknuti te o sigurnosti većina ljudi, uglavnom, počinje razmišljati tek kad je započne gubiti. Kad se radi o gospodarskoj, socijalnoj ili zdravstvenoj sigurnosti one su dio programa političkih stranaka, o njima najviše razmišljamo u predizbornim razdobljima. Dok nas gubitak individualne ili nacionalne sigurnosti, napad na vlastiti tjelesni integritet ili nacionalno biće, tjera na sagledavanje šireg konteksta sigurnosti, i puno više motivira na poduzimanje konkretnih akcija. Nacionalna sigurnost se organizira, ostvaruje i unapređuje kao primarna društvena funkcija koja se svrstava u područje javnih rashoda zajednica. No, što se dešava kada provedba zaštite nacionalnih interesa i ostvarivanje dijela ciljeva nacionalne sigurnosti bude ponuđeno na tržištu i radi li se u tom slučaju o alijenaciji društvenog karaktera nacionalne sigurnosti? To je područje istraživanja ovog rada.

BRITANSKO-AMERIČKE TEHNIKE ISPITIVANJA ZAROBLJENIH NJEMAČKIH PODMORNIČARA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Robert Derenčin

Sažetak

Britanska i američka mornarička obavještajna služba stvorile su u Drugom svjetskom ratu učinkovit način ispitivanja zarobljenih njemačkih podmorničara. Članak opisuje, korak po korak, način na koji su Britanci i Amerikanci postupali sa zarobljenim njemačkim podmorničarima i tehnike ispitivanja zarobljenih njemačkih podmorničara u britanskim i američkim središtima za ispitivanje ratnih zarobljenika.

PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH VOJNIH FUNKCIJA – PRIMJER AMERIČKOG BLACKWATERA

Krešimir Pavlović

Sažetak

Završetkom Hladnog rata vojni arsenali i Zapada i Istoka prestali su biti potrebni. Globalni privatizacijski trendovi u proteklim su desetljećima reducirali ulogu i značaj suvremene države-nacije u upravljanju javnim uslugama poput zdravstva, školstva te komunalnih usluga. Čini se da je krajem 1980-ih došao red na vojni sektor. Na početku rada bit će ukratko naznačeni temeljni uzroci i problemi vezani za privatizaciju državnih oružanih funkcija. Zatim će biti prikazane neke implikacije i mogućnosti uspona koje fenomen iznajmljivanja nosi sa sobom, na primjeru američkog Blackwatera.

USTANAK BATONA 6. GODINE - STUDENTSKI FORUM

Matej Cota

Sažetak

Rimsko Carstvo bilo je na vrhuncu moći 6. godine poslije Krista. Pod zapovjedništvom budućeg cara Tiberija spremalo se pokrenuti najveću ofenzivu u svojoj povijesti. Cilj je bio pokoriti pleme Markomana i na taj način ostvariti rimsku vlast sve do rijeke Labe. Iznenadni ustanak u Iliriku, pod vodstvom Batona, bilo je najozbiljnija vojna prijetnja Rimu od Drugog punskog rata. U cilju razumijevanja kako je ustanak dobio toliki zamah i zašto je naposljetku skršen, stavljajući naglasak na strategiju, autor analizira faze pobune s aspekta vojne povijesti.

PRIKAZI I RECENZIJE

Sažetak

CARSTVO NEPOZNATOG, Lana Filipčić - Furedi, Frank (2009.) Poziv na teror. Rastuće carstvo nepoznatog. Zagreb: Naklada Ljevak (preveo Srećko Horvat), 271 stranica.

U KINU S NACISTIMA, Zvonko Trzun - Tegel, Susan (2008.) Nazis and the Cinema. London: Continuum Books, 324 stranice.

impressum

Glavni i odgovorni urednik – Editor-in-Chief

Mirko Bilandžić

Izvršni urednik – Executive Editor

Mario Werhas

Organizacijski urednik – Organization Editor

Velimir Milaković

Članovi uredništva – Associate Editors

Branka Galić, Nenad Fanuko, Kruno Kardov, Petra Rodik

Međunarodni urednici – International Editors

Igor Primorac (Melbourne, Australia), Miroslav Hadžić (Beograd, Srbija), Norman Cigar (Vienna, Virginia, USA)

Tajništvo – Secretariat

Ivona Pastor

Izdavački savjet – Advisory Board

Vjekoslav Afrić, Damir Barbarić, Josip Barić, Tomislav Bunjevac, Ivan Cifrić, Ognjen Čaldarović, Benjamin Čulig, Zvonimir Freivogel, Rade Kalanj, Vjeran Katunarić, Vladimir Kolesarić, Mirjana Krizmanić, Krešimir Kufrin, Zvonimir Lerotić, Davorka Matić, Milan Mesić, Robert Mikac, Tomislav Murati, Darko Polšek, Ivo Prodan, Vesna Pusić, Ivan Rogić, Aleksandar Štulhofer, Anton Tus, Radovan Vukadinović, Herman Vukušić

Međunarodni izdavački savjet – International Advisory Board

Anton Bebler (Ljubljana, Slovenia), Janusz Bugajski (Washington DC, USA), Christina Doctare (Stockholm, Sweden), Matthew Friedman (White River Junction, Vermont, USA), Marjan Malešič (Ljubljana, Slovenia), Anton Žabkar (Ljubljana, Slovenia)

UDK – UDS Classification

Josip Prgomet

Lektura i korektura – Editing and proofreading

Ines Trkulja

Grafičko oblikovanje – Art Director

Darko Bednjanec

Web stranice – Webmaster

Zoran Žitnik

Priprema za tisak – Desk Top Publishing

Zoran Žitnik

Tisak – Printed by

Tiskara Rotim i Market

© POLEMOS™ 2009. - Izrada: Biobit d.o.o. - Dizajn: ZhZ design