Broj 27

datum izdavanja: lipanj 2011

Sadržaj i sažeci

ULAZAK TURSKE U EUROPSKU UNIJU POSREDSTVOM BALKANA: U STILU VELIKE SILE!?

Bedrudin Brljavac

Sažetak

Suočivši se sa rastućom opozicijom jednog broja utjecajnih zemalja-članica glede članstva Turske u Europskoj uniji, vladajuća Stranka pravde i razvoja (AKP) usvojila je multilateralni pristup u vanjskoj politici. To je rezultiralo dinamičkom gospodarskom i diplomatskom politikom u odnosu na zemlje Azije, Afrike, Latinske Amerike i balkanske regije. U članku se analiziraju efekti i posljedice paradigmatske promjene u turskoj vanjskoj politici u odnosu na Zapadni Balkan s obzirom na perspektivu članstva Turske u EU. Svojim proaktivnim gospodarskim i diplomatskim inicijativama u regiji Turska se dokazala kao “pogodna” zemlja za članstvo u EU. Stoga, ako se turska vlada u većoj mjeri koncentrira na rješavanje svojih unutarnjih problema i nastavi s proaktivnom diplomacijom na Zapadnom Balkanu i u ostalim regijama, ona može postati ne samo regionalna već i globalna sila.

USPON KINESKE RATNE MORNARICE IZ REGIONALNE U GLOBALNU RATNU MORNARICU

Danijel Nekić

Sažetak

Kina je u posljednjih tridesetak godina ostvarila nevjerojatan gospodarski rast, nezabilježen u svjetskoj povijesti. On je doveo do toga da Kina sve više postaje ovisna o pomorskim linijama komunikacije putem kojih izvozi većinu gospodarskih proizvoda, a uvozi većinu sirovina i energenata. Raspad Sovjetskoga Saveza, a time i nestanak glavne vojne vanjske prijetnje, doveo je u novim geopolitičkim okolnostima do naglog razvoja kineske ratne mornarice koja polako prerasta iz regionalne u globalnu silu. Glavna će joj zadaća biti zaštita kineskih globalnih gospodarskih i nacionalnih interesa te pomorskih linija komunikacija od životne važnosti za stjecanje statusa svjetske sile.

SIGURNOST FORMACIJSKOG NUKLEARNOG ORUŽJA

Alenko Vrđuka

Sažetak

Dvadeset i pet tisuća nuklearnih bojevih glava raspoređeno je na teritoriju devet država i ne čuvaju se sve pod jednako dobrim mjerama sigurnosti. U cilju smanjenja opasnosti od proliferacije nuklearnog oružja doneseno je više međunarodnih sporazuma, a kontinuirano se poduzimaju mjere na bilateralnoj i nacionalnoj razini. S druge strane, nezakonito pribavljanje nuklearnog oružja kao prijetnja ne ovisi samo o mjerama sigurnosti i prevenciji proliferacije nuklearnog oružja, već i o postojanju zainteresiranih subjekata koji imaju financijske, organizacijske i kadrovske kapacitete potrebne za njegovo pribavljanje. Nakon povijesnog terorističkog napada koji se dogodio 11. rujna 2001. godine, porastao je strah da bi sljedeća nuklearna prijetnja mogla doći od terorista, a ne od država.

ANALIZA TEMELJNOG KONCEPTA I NAČELA PROTUPOBUNJENIČKE SAVEZNIČKE STRATEGIJE U AFGANISTANU

Lana Đurkin

Sažetak

Kada su SAD i saveznici 2001. godine započeli invaziju na Afganistan kako bi spriječili daljnje djelovanje Al-Kaide i svrgnuli talibanski režim, nisu imali predodžbu o posljedicama započinjanja okupacije ratom rastrgane zemlje. Osobito nisu uzeli u obzir podršku lokalnog stanovništva talibanskom režimu kao što i nisu razmišljali o njezinim uzrocima. Želja za brzim postizanjem pobjede dovela je do pobunjeničkih akcija najprije u južnom i istočnom dijelu, a potom i u cijeloj zemlji. Danas afganistanski konflikt saveznici definiraju kao protupobunjeničku operaciju. Na žalost, tek se od 2007. godine više pozornosti počelo pridavati razumijevanju protupobunjeničke (Counterinsurgency - COIN) teorije te uključivanju presudnih pretpostavki za uspjeh – jedinstvo napora civilnog i vojnog sektora, razumijevanje i zaštita lokalnog stanovništva te obuka domicilnih snaga sigurnosti. Ovaj članak analizira temeljne odredbe COIN strategije NATO-a u Afganistanu i predložena rješenja za uspjeh, u okviru kulturoloških normi društva, koja ne smiju biti nametana. U svojoj biti strategija COIN predmnijeva političku i društvenu promjenu, budući da rijetko kad pobunjeništvo uopće nikne u stabilnim i efikasnim društvima.

POSLOVNE IZVJESNICE I VOJNO-GOSPODARSKA DIPLOMACIJA

Vilko Klasan

Sažetak

Gospodarska kriza i recesija promijenile su prioritete i sadržaj rada diplomacije, kako civilne tako i vojne. Prikupljanje podataka gospodarske naravi kako bi se pomoglo tvrtkama domaće (vojne) industrije postala je najvažnija zadaća diplomatskih predstavnika. Prikupljanje poslovnih informacija razvijeno je na principima vojne izvještajne djelatnosti pa je izvještajni krug poslovnog izvjesništva vrlo sličan onom klasičnog vojnog izvjesništva. Vojni izaslanik koji je nositelj vojne diplomacije prikupljanjem i analizom podataka gospodarske naravi može pomoći tvrtkama domaće vojne industrije na tržištu zemlje primateljice.

TALIJANSKI KOLONIJALIZAM U ERITREJI KRAJEM 19. STOLJEĆA – POVIJESNI PREGLED

David Orlović

Sažetak

Čineći mali dio velikog osvajačkog vala kojega su europske sile pokrenule u Africi u posljednjim desetljećima 19. stoljeća, tek ujedinjena Kraljevina Italija započela je s izgradnjom svoje kolonije na obali Crvenog Mora, na prostoru današnje države Eritreje. U radu je dana analiza lokalnog i europskog povijesnog konteksta, navedeni su uzroci talijanskog kolonijalnog širenja, te je iznesen povijesni pregled kronološkim navođenjem važnijih događaja toga razdoblja, što političke, što vojne važnosti. Autor ovaj period talijanskoga kolonijalizma završava događajem kojim je on kulminirao, talijanskim porazom kod Adowe 1896. godine od etiopske vojske, te navodi neposredne i dugoročne posljedice te bitke.

PRIKAZI I RECENZIJE

Sažetak

DVADESET GODINA SAMOSTALNE HRVATSKE, Radoslav Zaradić - Goldstein, Ivo (2010.) Dvadeset godina samostalne Hrvatske. Zagreb: Novi Liber, 391 stranica

GLOBALNA GERILA I RAZVOJ ASIMETRIČNIH PRIJETNJI, Darijo Klarić - Robb, John (2007.) Brave New War: The Next Stage of Terrorism and the End of Globalization. New Jersey: John Wiley & Sons, 208 stranica

impressum

Glavni i odgovorni urednik – Editor-in-Chief

Mirko Bilandžić

Izvršni urednik – Executive Editor

Mario Werhas

Organizacijski urednik – Organization Editor

Velimir Milaković

Članovi uredništva – Associate Editors

Branka Galić, Nenad Fanuko, Kruno Kardov, Petra Rodik

Međunarodni urednici – International Editors

Igor Primorac (Melbourne, Australia), Miroslav Hadžić (Beograd, Srbija), Norman Cigar (Vienna, Virginia, USA)

Tajništvo – Secretariat

Ivona Pastor

Izdavački savjet – Advisory Board

Vjekoslav Afrić, Damir Barbarić, Josip Barić, Tomislav Bunjevac, Ivan Cifrić, Ognjen Čaldarović, Benjamin Čulig, Zvonimir Freivogel, Rade Kalanj, Vjeran Katunarić, Vladimir Kolesarić, Mirjana Krizmanić, Krešimir Kufrin, Zvonimir Lerotić, Davorka Matić, Milan Mesić, Robert Mikac, Tomislav Murati, Darko Polšek, Ivo Prodan, Vesna Pusić, Ivan Rogić, Aleksandar Štulhofer, Anton Tus, Radovan Vukadinović, Herman Vukušić

Međunarodni izdavački savjet – International Advisory Board

Anton Bebler (Ljubljana, Slovenia), Janusz Bugajski (Washington DC, USA), Christina Doctare (Stockholm, Sweden), Matthew Friedman (White River Junction, Vermont, USA), Marjan Malešič (Ljubljana, Slovenia), Anton Žabkar (Ljubljana, Slovenia)

UDK – UDS Classification

Josip Prgomet

Lektura i korektura – Editing and proofreading

Ines Trkulja

Grafičko oblikovanje – Art Director

Darko Bednjanec

Web stranice – Webmaster

Zoran Žitnik

Priprema za tisak – Desk Top Publishing

Zoran Žitnik

Tisak – Printed by

Tiskara Rotim i Market

© POLEMOS™ 2009. - Izrada: Biobit d.o.o. - Dizajn: ZhZ design