NOVA WEB STRANICA POLEMOSA

Objavljeno: 26. 6. 2009.

Nakon duljih priprema i redizajna zadovoljstvo nam je predstaviti vam novu web stranicu.
Osim bitnih obavijesti i važnih informacija, na stranici će se nalaziti i sažetci svakog broja Polemosa.
Nadamo se da ćemo vam na ovaj način moći približiti najrelevantnije i brze informacije o najavama novih brojeva kao i pregled već objavljenih brojeva.

© POLEMOS™ 2009. - Izrada: Biobit d.o.o. - Dizajn: ZhZ design